platné pre Aukcie týkajúce sa nasledovných podujatí HC Slovan – Aukcia 1:

A. Podujatie 1. Zápas HC Slovan – Torpedo Nižnij Novgorod
Termín 17.09.2013 o 19:00 hod.
Usporiadateľ podujatia: SLOVAN Bratislava
B. Podujatie 2. Zápas HC Slovan – Viťaz Podolsk (Čechov)
Termín 19.09.2013 o 19:00 hod.
Usporiadateľ podujatia: SLOVAN Bratislava
C. Podujatie 3. Zápas HC Slovan – Ak Bars Kazaň
Termín 21.09.2013 o 17:00 hod.
Usporiadateľ podujatia: SLOVAN Bratislava
D. Podujatie 4. Zápas HC Slovan – Dinamo Moskva
Termín 23.09.2013 o 19:00 hod.
Usporiadateľ podujatia: SLOVAN Bratislava

pôjdu do predaja cez aukciu na stránkach http://aukcie.ticketportal.sk
Aukcia je jednokolová.
Začiatok Aukcie je 19.08.2013 - 22.08.2013 (09:00 hod. – 23:59 hod.)

Na účasť v Aukcii je potrebné:
  - Registrácia (mail, telefónne číslo, heslo)
  - Súhlas so Všeobecnými podmienkami používania aukčného portálu
  - Proces overovania mailu - zaslanie aktivačnej linky na zadaný email
  - Sprístupnenie do aukcie

Na jednu osobu/registráciu je možné vydražiť maximálne 4 vstupenky na jeden zápas.

Registrácia na stránkach Aukcie bude povinná aj je samostatná , takže aj keď máte registráciu na stránkach www.ticketportal.sk , bude potrebné, aby ste sa nanovo zaregistrovali. Po prihlásení sa na stránky http://aukcie.ticketportal.sk, vidíte aktuálne prebiehajúce. Aukcie Kliknutím na konkrétnu Aukciu , ktorej sa chcete zúčastniť, sa dostávate do jej detailu a vidíte jej samotný on-line priebeh, kde okrem základných informácii t.j. max. počet vstupeniek na jednu osobu, počiatočná cena, počet vstupeniek uvoľnených do Aukcie..., vidíte aj dovtedy zvolené cenové ponuky už prihlásených a zúčastnených účastníkov Aukcie a počet záujemcov o vstupenky v každej ich zvolenej cenovej ponuke.

V Aukcii sa nedražia konkrétne miesta, ale draží sa možnosť prednostného výberu a zakúpenia si vstupeniek na zápasy vo Vami zvolenom počte ( max 4ks) a vo Vami zvolenej cene , ktorú ste ochotný dať za každú jednu vstupenku.

Vyvolávacia cena jednej vstupenky je od 16 €.

Prihlásiť a navyšovať sa bude dať počas celého trvania aukcie, v rozmedzí od základnej / alebo Vašej / pozície po najvyššiu ponuku. Najvyššia ponuka sa bude dať navýšiť:
  - o 2,- EUR (slovom dve eurá), a to až do dosiahnutia cenovej ponuky zodpovedajúcej sume 30,- EUR (slovom tridsať eur) vrátane
  - o 5,- EUR (slovom päť eur), a to po prekročení cenovej ponuky zodpovedajúcej sume 30,- EUR (slovom tridsať eur)

Príklad: Počas Vášho prihlásenia sa, sú už vytvorené cenové ponuky v rozmedzí od 16€ do 40€. Vy ste však ochotný dať za jednu vstupenku len 30€. Nemusíte si cenu navyšovať od základnej ceny 16€ postupne po 2 €, ale môžete si svoju cenu nastaviť hneď na Vami určenú hranicu 30€. Ak ste, ale ochotný dať viac ako je najvyššia ponuka, v tomto príklade 40€ môžete si cenu navýšiť len o 5€ t.j. na 45€.

Počet vstupeniek sa bude dať znižovať/ zvyšovať počas celého priebehu aukcie. Maximálny sú stanovené 4 vstupenky na jednu osobu/registráciu. Cena , ktorú ste ochotný dať za vstupenky sa bude dať len navyšovať od Vami zvolenej poslednej ponuky.

Počas aukcie je dobré sledovať pozíciu Vašej ponuky voči iným ponukám, tak aby sa Vaše prípadné ďalšie cenové ponuky dostali do pásma ponúk, ktoré budú s istotou uspokojené, alebo majú vyššiu pravdepodobnosť uspokojenia a možnosti výberu samotných už konkrétnych vstupeniek.
Nie je potrebné zadať ako prvú cenu najvyššiu, nakoľko sa vybavovanie ponúk v aukcii sa bude realizovať od najvyššej cenovej ponuky smerom nadol a môžete mať aj Vy šancu sa k vstupenkám dostať . Tato situácia nastane, ak súčet všetkých požadovaných vstupeniek až po Vašu zvolenú cenovú ponuku bude menší ako počet vstupeniek v aukcii.
V prípade, ak v jednej cenovej hladine bude viac záujemcov a ich ponuky nebude možné s istotou uspokojiť z dôvodu už nedostatočného počtu zostávajúcich voľných vstupeniek , rozhodujúci bude čas potvrdenia vo Vašej poslednej ponuke.

Uspokojovanie bude prebiehať od 24.08.2013 a ponúk na najvyšších pozíciách postupne smerom nadol, kedy úspešným záujemcom a účastníkom Aukcie príde e-mail alebo SMS s kódom , dátumom a časom platnosti.
Rezervácia vstupeniek nebude umožnená.

Konkrétne miesta si budete môcť vybrať:
  - po prihlásení sa na stránkach www.ticketportal.sk s platným kódom a platbou cez internet
  - na predajnom mieste siete Ticketportal s platným kódom
Po ukončení aukcie a už pri samotnom výbere nebude možné znižovať počet a ani cenu za vstupenky.

 

platné pre Aukcie týkajúce sa nasledovných podujatí HC Slovan – Aukcia 2:

A. Podujatie 1. Zápas HC Slovan – Metallurg Magnitogorsk
Termín 09.10.2013 o 19:00 hod.
Usporiadateľ podujatia: SLOVAN Bratislava
B. Podujatie 2. Zápas HC Slovan – Salavat Julajev Ufa
Termín 11.10.2013 o 19:00 hod.
Usporiadateľ podujatia: SLOVAN Bratislava
C. Podujatie 3. Zápas HC Slovan – Traktor Čeľabinsk
Termín 13.10.2013 o 17:00 hod.
Usporiadateľ podujatia: SLOVAN Bratislava

pôjdu do predaja cez aukciu na stránkach http://aukcie.ticketportal.sk
Aukcia je jednokolová.
Začiatok Aukcie je 14.09.2013 - 17.09.2013 (08:00 hod. – 23:59 hod.)

Na účasť v Aukcii je potrebné:
  - Registrácia (mail, telefónne číslo, heslo)
  - Súhlas so Všeobecnými podmienkami používania aukčného portálu
  - Proces overovania mailu - zaslanie aktivačnej linky na zadaný email
  - Sprístupnenie do aukcie

Na jednu osobu/registráciu je možné vydražiť maximálne 4 vstupenky na jeden zápas.

Registrácia na stránkach Aukcie bude povinná aj je samostatná , takže aj keď máte registráciu na stránkach www.ticketportal.sk , bude potrebné, aby ste sa nanovo zaregistrovali. Po prihlásení sa na stránky http://aukcie.ticketportal.sk, vidíte aktuálne prebiehajúce. Aukcie Kliknutím na konkrétnu Aukciu , ktorej sa chcete zúčastniť, sa dostávate do jej detailu a vidíte jej samotný on-line priebeh, kde okrem základných informácii t.j. max. počet vstupeniek na jednu osobu, počiatočná cena, počet vstupeniek uvoľnených do Aukcie..., vidíte aj dovtedy zvolené cenové ponuky už prihlásených a zúčastnených účastníkov Aukcie a počet záujemcov o vstupenky v každej ich zvolenej cenovej ponuke.

V Aukcii sa nedražia konkrétne miesta, ale draží sa možnosť prednostného výberu a zakúpenia si vstupeniek na zápasy vo Vami zvolenom počte ( max 4ks) a vo Vami zvolenej cene , ktorú ste ochotný dať za každú jednu vstupenku.

Vyvolávacia cena jednej vstupenky je od 16 €.

Prihlásiť a navyšovať sa bude dať počas celého trvania aukcie, v rozmedzí od základnej / alebo Vašej / pozície po najvyššiu ponuku. Najvyššia ponuka sa bude dať navýšiť:
  - o 2,- EUR (slovom dve eurá), a to až do dosiahnutia cenovej ponuky zodpovedajúcej sume 30,- EUR (slovom tridsať eur) vrátane
  - o 5,- EUR (slovom päť eur), a to po prekročení cenovej ponuky zodpovedajúcej sume 30,- EUR (slovom tridsať eur)

Príklad: Počas Vášho prihlásenia sa, sú už vytvorené cenové ponuky v rozmedzí od 16€ do 40€. Vy ste však ochotný dať za jednu vstupenku len 30€. Nemusíte si cenu navyšovať od základnej ceny 16€ postupne po 2 €, ale môžete si svoju cenu nastaviť hneď na Vami určenú hranicu 30€. Ak ste, ale ochotný dať viac ako je najvyššia ponuka, v tomto príklade 40€ môžete si cenu navýšiť len o 5€ t.j. na 45€.

Počet vstupeniek sa bude dať znižovať/ zvyšovať počas celého priebehu aukcie. Maximálny sú stanovené 4 vstupenky na jednu osobu/registráciu. Cena , ktorú ste ochotný dať za vstupenky sa bude dať len navyšovať od Vami zvolenej poslednej ponuky.

Počas aukcie je dobré sledovať pozíciu Vašej ponuky voči iným ponukám, tak aby sa Vaše prípadné ďalšie cenové ponuky dostali do pásma ponúk, ktoré budú s istotou uspokojené, alebo majú vyššiu pravdepodobnosť uspokojenia a možnosti výberu samotných už konkrétnych vstupeniek.
Nie je potrebné zadať ako prvú cenu najvyššiu, nakoľko sa vybavovanie ponúk v aukcii sa bude realizovať od najvyššej cenovej ponuky smerom nadol a môžete mať aj Vy šancu sa k vstupenkám dostať . Tato situácia nastane, ak súčet všetkých požadovaných vstupeniek až po Vašu zvolenú cenovú ponuku bude menší ako počet vstupeniek v aukcii.
V prípade, ak v jednej cenovej hladine bude viac záujemcov a ich ponuky nebude možné s istotou uspokojiť z dôvodu už nedostatočného počtu zostávajúcich voľných vstupeniek , rozhodujúci bude čas potvrdenia vo Vašej poslednej ponuke.

Uspokojovanie bude prebiehať od 19.09.2013 a ponúk na najvyšších pozíciách postupne smerom nadol, kedy úspešným záujemcom a účastníkom Aukcie príde e-mail alebo SMS s kódom , dátumom a časom platnosti.
Rezervácia vstupeniek nebude umožnená.

Konkrétne miesta si budete môcť vybrať:
  - po prihlásení sa na stránkach www.ticketportal.sk s platným kódom a platbou cez internet
  - na predajnom mieste siete Ticketportal s platným kódom
Po ukončení aukcie a už pri samotnom výbere nebude možné znižovať počet a ani cenu za vstupenky.

 

platné pre Aukcie týkajúce sa nasledovných podujatí HC Slovan – Aukcia 3:

A. Podujatie 1. Zápas HC Slovan – HC Lev Praha
Termín 15.10.2013 o 19:00 hod.
Usporiadateľ podujatia: SLOVAN Bratislava
B. Podujatie 2. Zápas HC Slovan – Dinamo Riga
Termín 17.10.2013 o 19:00 hod.
Usporiadateľ podujatia: SLOVAN Bratislava
C. Podujatie 3. Zápas HC Slovan – CSKA Moskva
Termín 21.10.2013 o 19:00 hod.
Usporiadateľ podujatia: SLOVAN Bratislava

pôjdu do predaja cez aukciu na stránkach http://aukcie.ticketportal.sk
Aukcia je jednokolová.
Začiatok Aukcie je 20.09.2013 - 23.09.2013 (08:00 hod. – 23:59 hod.)

Na účasť v Aukcii je potrebné:
  - Registrácia (mail, telefónne číslo, heslo)
  - Súhlas so Všeobecnými podmienkami používania aukčného portálu
  - Proces overovania mailu - zaslanie aktivačnej linky na zadaný email
  - Sprístupnenie do aukcie

Na jednu osobu/registráciu je možné vydražiť maximálne 4 vstupenky na jeden zápas.

Registrácia na stránkach Aukcie bude povinná aj je samostatná , takže aj keď máte registráciu na stránkach www.ticketportal.sk , bude potrebné, aby ste sa nanovo zaregistrovali. Po prihlásení sa na stránky http://aukcie.ticketportal.sk, vidíte aktuálne prebiehajúce. Aukcie Kliknutím na konkrétnu Aukciu , ktorej sa chcete zúčastniť, sa dostávate do jej detailu a vidíte jej samotný on-line priebeh, kde okrem základných informácii t.j. max. počet vstupeniek na jednu osobu, počiatočná cena, počet vstupeniek uvoľnených do Aukcie..., vidíte aj dovtedy zvolené cenové ponuky už prihlásených a zúčastnených účastníkov Aukcie a počet záujemcov o vstupenky v každej ich zvolenej cenovej ponuke.

V Aukcii sa nedražia konkrétne miesta, ale draží sa možnosť prednostného výberu a zakúpenia si vstupeniek na zápasy vo Vami zvolenom počte ( max 4ks) a vo Vami zvolenej cene , ktorú ste ochotný dať za každú jednu vstupenku.

Vyvolávacia cena jednej vstupenky je od 16 €.

Prihlásiť a navyšovať sa bude dať počas celého trvania aukcie, v rozmedzí od základnej / alebo Vašej / pozície po najvyššiu ponuku. Najvyššia ponuka sa bude dať navýšiť:
  - o 2,- EUR (slovom dve eurá), a to až do dosiahnutia cenovej ponuky zodpovedajúcej sume 30,- EUR (slovom tridsať eur) vrátane
  - o 5,- EUR (slovom päť eur), a to po prekročení cenovej ponuky zodpovedajúcej sume 30,- EUR (slovom tridsať eur)

Príklad: Počas Vášho prihlásenia sa, sú už vytvorené cenové ponuky v rozmedzí od 16€ do 40€. Vy ste však ochotný dať za jednu vstupenku len 30€. Nemusíte si cenu navyšovať od základnej ceny 16€ postupne po 2 €, ale môžete si svoju cenu nastaviť hneď na Vami určenú hranicu 30€. Ak ste, ale ochotný dať viac ako je najvyššia ponuka, v tomto príklade 40€ môžete si cenu navýšiť len o 5€ t.j. na 45€.

Počet vstupeniek sa bude dať znižovať/ zvyšovať počas celého priebehu aukcie. Maximálny sú stanovené 4 vstupenky na jednu osobu/registráciu. Cena , ktorú ste ochotný dať za vstupenky sa bude dať len navyšovať od Vami zvolenej poslednej ponuky.

Počas aukcie je dobré sledovať pozíciu Vašej ponuky voči iným ponukám, tak aby sa Vaše prípadné ďalšie cenové ponuky dostali do pásma ponúk, ktoré budú s istotou uspokojené, alebo majú vyššiu pravdepodobnosť uspokojenia a možnosti výberu samotných už konkrétnych vstupeniek.
Nie je potrebné zadať ako prvú cenu najvyššiu, nakoľko sa vybavovanie ponúk v aukcii sa bude realizovať od najvyššej cenovej ponuky smerom nadol a môžete mať aj Vy šancu sa k vstupenkám dostať . Tato situácia nastane, ak súčet všetkých požadovaných vstupeniek až po Vašu zvolenú cenovú ponuku bude menší ako počet vstupeniek v aukcii.
V prípade, ak v jednej cenovej hladine bude viac záujemcov a ich ponuky nebude možné s istotou uspokojiť z dôvodu už nedostatočného počtu zostávajúcich voľných vstupeniek , rozhodujúci bude čas potvrdenia vo Vašej poslednej ponuke.

Uspokojovanie bude prebiehať od 19.09.2013 a ponúk na najvyšších pozíciách postupne smerom nadol, kedy úspešným záujemcom a účastníkom Aukcie príde e-mail alebo SMS s kódom , dátumom a časom platnosti.
Rezervácia vstupeniek nebude umožnená.

Konkrétne miesta si budete môcť vybrať:
  - po prihlásení sa na stránkach www.ticketportal.sk s platným kódom a platbou cez internet
  - na predajnom mieste siete Ticketportal s platným kódom
Po ukončení aukcie a už pri samotnom výbere nebude možné znižovať počet a ani cenu za vstupenky.