KONTAKT

Na Vaše otázky radi odpovieme aj telefonicky od 9:00 do 21:00
Volajte +421-2-52 93 33 21, 52 93 33 23
Hotline pre klientov +421 905 700 909
  aukcie@ticketportal.sk
  hotline@ticketportal.sk
Ticketportal SK, s.r.o., Radlinského 27, 811 07 Bratislava, IČO: 35 850 698
Zapísaná: Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sro, vl. č. 28073/B
Kontrolný dozor: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava